Styrelsen

Email: info@blagronfiber.se

Blågrön Fiber Ek Förening

Ordförande

Karl-Anders Andersson


Sekreterare

Ingemar Ekstorm


Kassör

Magnus Sörensson


Övrig Styrelse

Jan-Erik Olsson

Johan Robertsson

David Olsson

info@blagronfiber.se

Orgnr. 769621-7657

Bankgiro 648-4828

Copyright @ All Rights Reserved