Styrelsen

Email: info@blagronfiber.se

Blågrön Fiber Ek Förening

Ordförande

Karl-Anders Andersson

 

Sekreterare

Ingemar Ekstorm

 

Kassör

Magnus Sörensson

 

Övrig Styrelse

Jan-Erik Olsson

Johan Robertsson

David Olsson

info@balagronfiber.se

Orgnr. 769621-7657

Bankgiro 648-4828

Copyright @ All Rights Reserved